ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XLVI

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

3-46/2023

Дата реєстрації:

31.10.2023

Проголосовано:

31.10.2023 09:26:43

Автор:

Морозова О.М

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  16
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  11

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 3-46/2023

ПРОЄКТЗаступник селищного головиНіцевич А.В.


УКРАЇНАЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДАХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІР І Ш Е Н Н ЯVІІІ скликанняСорок шостої (позачергової) сесії31.10.2023 р. Летичів №3Про внесення змін до рішення селищної ради від 24.12.2020 року №34 «Про затвердження Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної ради на 2021- 2025 роки»Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про внесення змін до Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної ради на 2021-2025 роки, селищна радаВ И Р І Ш И Л А:
 1. Внести зміни до рішення селищної ради від 24.12.2020 року №34 «Про внесення змін до Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної ради на 2021-2025 роки» (зі змінами), а саме:

  1.1. В Додатку 3 до Програми в п.1.1.1. «500 листів шиферу» матеріального резерву, зменшити фінансування у 2023 році на 150 тис. грн. та збільшити фінансування у 2024 році на 164 тис. грн.

  1.2. В Додатку 3 до Програми п.10.1. викласти в новій редакції: «Придбання предметів, матеріалів, будівельних матеріалів, аварійно-рятувального обладнання, ПММ тощо для надання допомоги територіальним громадам Хмельницького району та територіям, які зазнали руйнувань від збройної агресії російської федерації та проведення відновлювальних робіт», а також збільшити фінансування у 2024 році на 50 тис. грн.

  1.3. Доповнити Додаток 3 до Програми п.10.2. «Придбання предметів, матеріалів, будівельних матеріалів, аварійно-рятувального обладнання, ПММ тощо для надання допомоги територіальним громадам Шепетівського району та територіям, які зазнали руйнувань від збройної агресії російської федерації та проведення відновлювальних робіт», передбачивши фінансування у 2023 році в сумі 90 тис. грн.

 2. Внести зміни в додатки 1, 2, 3 до Програми, передбачивши обсяг фінансових ресурсів, необхідних для її реалізації, в сумі 18642,5 тис. грн., з них 4935,9 тис. грн. у 2023 році (Програма зі змінами додається).

 3. Дане рішення довести до відома виконавців Програми.

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально- економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова комісії Морозова О.М.).Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙАвтор проєкту:Заступник селищного голови Анатолій НІЦЕВИЧПОГОДЖЕНО:Заступник селищного голови Володимир ПУЗАРЕЦЬКИЙНачальник юридичного відділуЛетичівської селищної ради Олена КОБЕРНИКСекретар Летичівської селищноїради Василь ПРОВОЗЬОНЗатвердженорішенням 3 сесії VІІІ скликання Летичівської селищної радивід 24.12.2020 року № 34(зі змінами згідно рішення 43 сесії VIII скликання від 22.09.2023 року №6)Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на територіїЛетичівської селищної ради на 2021-2025 рокиЗ метою реалізації державної політики у сфері цивільного захисту розроблено цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Летичівської об’єднаної територіальної громади на 2021- 2025 роки (далі – Програма), в основу якої покладено принцип захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків можливих аварій та природних стихійних явищ, пріоритетність завдань, спрямованих на порятунку життя та збереження здоров’я громадян.Програму розроблено у відповідності з вимогами Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», від 19 серпня 2002 року № 1200 (із змінами) «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю», від 10 березня 2017 року № 138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту» та з урахуванням інших нормативних документів.Програму розраховано на період з 2021 до 2025 року, вона складається з таких розділів:
 • поповнення, оновлення (освіження) і зберігання матеріальних резервів дляліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 • заходи щодо утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за призначенням;

 • заходи з удосконалення системи оповіщення населення цивільного захисту;

 • заходи, спрямовані на запобігання загибелі людей на водних об’єктах;

 • заходизорганізаціїнавчаннянаселенняправиламбезпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій;

 • заходи із забезпечення радіаційного та хімічного захисту населення;

 • заходизорганізаціїтазабезпеченняреагуваннянанадзвичайні ситуації;

 • заходи із забезпечення пожежної безпеки об'єктів;

 • створення підрозділів місцевої (добровільної) пожежної охорони;

 • заходизорганізаціїтазабезпеченняреагуваннянанадзвичайні ситуації пов’язані зі збройною агресією російської федерації.
 1. Зміст проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

  Згідно зі статтею 3 Конституції України життя та здоров’я людини, її безпека є найвищими соціальними цінностями, про забезпечення яких держава відповідає перед нею. Безпека населення і територій, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів є неодмінною умовою сталого розвитку суспільства.

  Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій є одним з головних пріоритетів діяльності органів влади.

  Для попередження або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт особливого значення набуває наявність матеріальних резервів на всіх рівнях.

  На контролі повинно перебувати питання щодо забезпечення непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення та зоніспостереження АЕС засобами захисту.

  Працівники, які здійснюють заходи з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації місцевого рівня потребують забезпечення засобами захисту, майном, технікою та обладнанням для проведення аварійно- рятувальних робіт та надання допомоги населенню.

  Крім того, комплексного розвитку потребує інфраструктура населених пунктів з метою доступу громадян до об'єктів відпочинку, в тому числі на воді, водопостачання, в т.ч. і протипожежного, забезпечення якісного дорожнього сполучення, розвитку системи оповіщення як засобу комунікації з жителями громади, створення безпечних умов перебування людей у приміщеннях та на території, що досягається як обладнанням протипожежними засобами приміщень, так і освітленням населених пунктів та ін.

  З метою забезпечення захисту здоров’я громадян, зменшення матеріальних втрат та недопущення шкоди підприємствам, установам і організаціям, матеріальним і культурним цінностям, довкіллю у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій проводиться оповіщення та інформування населення. У зв’язку із створенням державної автоматизованої системи централізованого оповіщення, необхідним є створення її місцевого сегменту.

  З метою забезпечення захисту здоров’я громадян необхідними є заходи з обстеження, проведення експертизи, перевезення, тимчасового зберігання радіоактивних матеріалів, виявлених у незаконному обігу.

  Для захисту населення від наслідків техногенних аварій, а також під час застосування зброї масового знищення в особливий період створено фонд захисних споруд. Разом з тим, існує необхідність забезпечення фінансування з місцевого бюджету заходів, спрямованих на утримання захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності в готовності до використання за призначенням.

  Поширення соціальної реклами, видання буклетів, пам’яток, методичних рекомендацій з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, проведення олімпіад з безпеки життєдіяльності, забезпечення консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування забезпечить покращення навчання населення діям у випадку надзвичайних ситуацій. Заходи із створення та підвищення готовності аварійно-рятувальних служб дозволять покращити та прискорити проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт.

 2. Мета Програми

  Метою Програми є захист населення і територій громади від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, ефективне функціонування місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення громадської безпеки.

 3. Шляхи і способи розв’язання проблеми

  Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходівщодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій звикористанням ресурсів держави та інших джерел, не заборонених законом.

 4. Обсяги та джерела фінансування Програми

  Фінансуваннязавданьі заходів Програми здійснюється за рахунок селищного бюджету, інших не заборонених законом джерел.

  Обсяг фінансування завдань і заходів Програми уточнюється щороку під час складання проекту бюджету на відповідний рік.

 5. Завдання і напрями ПрограмиПрограма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за такими напрямами:
 • створеннятапоповненняматеріальнихрезервівусіхрівнів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 • запобігання загибелі людей на водних об’єктах;

 • забезпечення непрацюючого населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту індивідуальними засобами захисту органів дихання;

 • утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за призначенням;

 • реконструкція системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного захисту;

 • обстеження, проведення експертизи, перевезення, тимчасового зберігання радіоактивних матеріалів, виявлених у незаконному обігу;

 • навчання населення діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій;

 • підвищення готовності аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням;

 • забезпечення пожежної безпекиоб'єктів,створення

  підрозділів місцевої (добровільної) пожежної охорони;

 • організація та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації пов’язані зі збройною агресією російської федерації.
 1. Очікувані результати, ефективність виконання ПрограмиВиконання Програми дасть змогу:
 • забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності територій, об’єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій; знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки;

 • оновлювати, поповнювати матеріальні цінності місцевого матеріального резерву, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

 • накопичити необхідну кількість засобів індивідуального захисту органів дихання для населення, що проживає в зонах ураження, від вражаючої дії можливих радіаційних та хімічних аварій та не допустити отруєння та загибелілюдей;

 • забезпечити укомплектування аварійно-рятувальних служб необхіднимобладнанням;

 • забезпечити функціонування в дієвої системи запобігання загибелі людей на водних об’єктах;

 • підвищити обізнаність населення щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

 • забезпечити здійснення комплексних заходів щодо реконструкції та підтримання в постійній готовності місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення;

 • своєчасно та у найкоротший термін проводити оповіщення керівного складу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у разі виникнення загрози чи надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

 • підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

 • забезпечити належний рівень пожежної безпеки об'єктів, створити підрозділи місцевої (добровільної) пожежної охорони.Ефективність виконання Програми полягає у створенні оптимальної та результативної ланки підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, підвищенні дієвості функціонування аварійно-рятувальних підрозділів, зменшенні кількості постраждалих та загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій.
 1. Координація та контроль за ходом виконання ПрограмиКоординацію між виконавцями Програми здійснює виконавчий комітет Летичівської селищної ради.Контроль за виконанням Програми здійснюється комісією селищної ради зпитань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.Додаток 1ПАСПОРТПрограми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Летичівськоїселищної ради на 2021-2025 роки


1. Ініціаторпрограми розроблення Виконавчий комітет Летичівської селищної ради
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа

органу виконавчої влади про розроблення програми
3. Розробник програми Виконавчий комітет Летичівської селищної ради
4. Співрозробники Програми Летичівський РС ГУДСНС України у Хмельницькій області
5. Відповідальнийвиконавець програми Летичівськаселищнарада, Летичівський РС ГУ ДСНС України у Хмельницькій області
6. Учасники програми Летичівський районний сектор ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, структурні підрозділи, Летичівськаселищнарада, підприємства, установи, організації, що входять до сфери

управління селищної ради
7. Термін реалізації програми 2021-2025 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні

програми
Селищний бюджет Летичівської селищної ради
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів,необхіднихдля

реалізації Програми, всього в тис.грн.
18642,5
в тому числі: 2021 2022 2023 2024 2025
9.1. коштів місцевого бюджету 3327,9 4290,9 4935,9 3138,9 2948,9
9.2. коштів інших джерел 0 0 0 0 0


Додаток 2Ресурсне забезпеченняПрограми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної ради на 2021-2025 рокиЕтапи виконання Програми

тис.грн.


Показники витрат: I II III IV V Всього
2021 2022 2023 2024 2025
Районний бюджет 0 0 0 0 0 0
Селищний бюджет 3327,9 4290,9 4935,9 3138,9 2948,9 18642,5
Кошти інших джерел 0 0 0 0 0 0
РАЗОМ 3327,9 4290,9 4935,9 3138,9 2948,9 18642,5


Додаток 3ЗАХОДИ І ЗАВДАННЯз виконання Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної ради на 2021-2025 рокитис.грн.


з/п Назва заходу Виконавець Бюджет
Всього 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9


 1. Поповнення, оновлення (освіження) і зберігання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій


1.1. Створення матеріальних резервів, для ліквідації надзвичайної ситуації, надання допомоги , у тому числі придбання: Виконавчий комітет селищної ради
1.1.1. 500 листів шиферу 350,0 30,0 32,0 50,0 200,0 38,0
1.1.2. 3 куб.м пиломатеріалів 80,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
1.1.3. 50 кг цвяхів (шиферних та будівельних) 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
1.1.4. 1500 л дизельного палива; 185,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0
1.1.5. 500 л бензину; 70,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
1.1.6. Електростанція силова 30,0 30,0 0 0 0 0
1.1.7. Електростанція освітлювальна 20,0 0 20,0 0 0 0
1.1.8 Маски протигазова ШМП 50 шт. 20,0 0 0 20,0 0 0
1.1.9. Фільтри до протигазу К2Р2 50 шт. 30,0 0 0 30,0 0 0
1.1.10. Маска медична 2,0 2,0 0 0 0 0
1.1.11. Костюм захисний 10,0 10,0 0 0 0 0
1.1.12 Дезінфікуючі засоби для проведення дезінфекції приміщень та транспорту 10 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
1.1.13. Респіратор медичний 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1.1.14 Брезентовий намет 35,0 0 0 35,0 0 0
1.1.15 Піч на твердому паливі 6,0 0 0 0 6,0 0
1.1.16 Переносна мотопомпа 15,0 0 0 0 0 15,0
Усього за розділом: 880,5 136,5 120,5 207,5 282,5 133,5
2. Заходи щодо утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за призначенням
2.1. Проведення ремонту та утримання захисних споруд цивільного захисту в готовності до використання за призначенням Балансоутриму- вачі захисних

споруд
2.1.1 ПРУ № 85548 250,0 250,0 0 0 0 0
2.1.2 ПРУ № 85526 250,0 0 250,0 0 0 0
2.1.3 ПРУ № 85567 250,0 0 0 250,0 0 0
2.1.4. ПРУ № 85543 250,0 0 0 0 250,0 0
2.1.5. ПРУ № 85538 100 0 0 0 0 100,0
2.1.6. Закупівля та встановлення засобів для безперешкодного доступу

мало мобільних груп населення до захисних споруд
150 0 100 50 0 0
2.1.7 Поточний ремонт ПРУ №85539 в смт Летичів вул.Автопарківська, 8 190,0 0 0 190,0 0 0
2.1.8 Поточний ремонт ПРУ № 85562 в смт Летичів, вул.Шірпала Леоніда, 8/1 (Белавіна) 100,0 0 0 100,0 0 0
2.1.9 Поточний ремонт ПРУ № 85541 в смт Летичів, вул.Героїв Крут, 2/1 187,0 0 0 187,0 0 0
2.1.10 Придбання інвентаря, устаткування, матеріалів, оснащення для обладнання захисних споруд 300,0 0 0 200,0 50,0 50,0
25 Усього за розділом: 2027,0 250,0 350,0 977,0 300,0 150,0
3. Заходи з удосконалення системи оповіщення населення цивільного захисту
3.1 Придбання та застосування пристроїв автоматичного дозвону для Керівники закладів освіти, культури, охорони здоров»я, старости
проведення оповіщення по мобільним та аналоговим телефонам
посадових осіб (старостів) та депутатів об’єднаної територіальної
громади
3.1.1 прилад автоматичного дозвону 10,0 0 10,0 0 0 0
3.1.2 устатковання мовленнєвого оповіщування 35,0 35,0 0 0 0 0
3.1.3. Встановлення ФМ-приймачів 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
3.2. Встановлення сирен та вуличних гучномовців. Для можливості оповіщення населення в населених пунктах старости 190,0 50,0 50,0 30,0 30,0 30,0
3.3. Організація заходів щодо оповіщення населення з допомогоюСМС- розсилки 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Усього за розділом: 295,0 97,0 72,0 42,0 42,0 42,0
4. Заходи, спрямовані на запобігання загибелі людей на водних об’єктах
4.1. Фінансування заходів, спрямованих на створення місць масового Виконавчий
відпочинку людей на водних об’єктах в населених пунктах ОТГ комітет
4.1. Облаштування місць відпочинку на воді:

- прибережна смуга річки Вовк (Капітальний ремонт верхнього укоса дамби з розчищенням прибережної смуги та плеса річки
селищної

ради
1000,0 1000,0 - - - -
Вовк в смт.Летичів Хмельницької області)
4.2. Придбання рятувального спорядження Виконавчий комітет селищної ради 50,0 10,0 10,00 10,0 10,0 10,0
4.3. Фінансування заходів, спрямованих на запобігання загибелі людей на водних об’єктах (утримання місць відпочинку, в тому числі обстеження дна, паспортизація, пошукові роботи),

аварійно-рятувальне обслуговування місць масового відпочинку населення на водних об’єктах
1000,0 200,0 200 200,0 200,0 200,0
4.4. Утримання аварійно-рятувального поста на воді 2760,0 250,0 560,0 600,0 650,0 700,0
Усього за розділом: 4810,0 1460,0 770,0 810,0 860,0 910,0
5. Заходи з організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій
5.1. Забезпечення консультаційних пунктів цивільного захисту навчальною літературою з питань цивільного захисту Старости, КГП

«Злагода»
10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
5.2. Проходження навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, громади на Навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД Хмельницької області Керівний склад цивільного захисту 2,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
5.3. Навчанняпосадовихосібзпитаньпожежноїбезпекидо обов’язків яких входить забезпечення виконання та виконання заходів пожежної безпеки РС ГУ ДСНС
5.4. Сприяння волонтерському та добровольчого руху в громаді: Виконавчий комітет
5.4.1. навчання волонтерів, добровольців правилам рятування потерпілих на водних об'єктах та надання першої невідкладної медичної допомоги, страхування їх життя; Виконавчий комітет 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
5.4.2. створення умов для функціонування волонтерського та добровольчого руху (виділення приміщень, придбання рятувальних засобів та майна, в тому числі для надання першої та

невідкладної медичної допомоги);
Виконавчий комітет 20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

5.4.3. виготовлення агітаційних матеріалів, проведення масових заходів, робота з населенням з питань безпечної поведінки на воді та в побуті. Відділи освіти, молоді та спорту, культури, національно стей та релігій, сектор з

питань цивільного

захисту населення
20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
5.5 Поширення і пропагування культури безпеки життєдіяльності серед вихованців дитячих дошкільних закладів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів:

 • проведення брейн-рингів та вікторин;

 • проведення літніх денних таборів;

 • проведення збір-змагань юних рятувальників «Школа безпеки» та “Дружин юних пожежників”;

 • прибання наочних матеріалів, одягу, в т.ч. рятувального, рятувальних засобів та обладнання для навчання дітей;


Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади 20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Усього за розділом: 82,0 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4
6. Заходи із забезпечення радіаційного та хімічного захисту населення
6.1. Заходи, спрямовані на забезпечення індивідуальними засобами захисту органівдиханняу разівиникнення надзвичайних ситуацій на радіаційних та хімічно-небезпечних об’єктах в умовах мирного часу: Сектор з питань цивільного захисту населення, КГП

«Злагода»
6.1.1. непрацюючого населення, яке проживає в зонах хімічного забруднення (для населених пунктів у зоні ХНО) 40,0 40,0 0 0 0 0
6.2. Забезпечення захисним одягом від НХР керівного складу 15,0 15,0 0 0 0 06.3. Забезпечення комплектамипротигазів із захисними коробкамивід НХР керівного складу 15,0 15,0 0 0 0 0
6.4. Забезпечення комплектом екологічної аптечки, сорбційних бонів, сорбентів-біодеструкторів для ліквідації розливів хімічних речовин 25,0 25,0 0 0 0 0
6.5. Санітарна обробка населення та спеціальна обробка одягу, майна і транспорту у разі виникнення надзвичайних ситуацій

техногенного і природного характеру надзвичайних екологічних ситуацій і ліквідації їх наслідків
200,0 0 50,0 50,0 50,0 50,0
Усього за розділом: 295,0 95,0 50 50 50 50
7. Заходи з організації та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації
7.1. Утриманняпідрозділівмісцевоїпожежноїохоронив с.Голенищево та с.Гречинці Старости, МПО 6000,0 1000,0 1100,0 1200,0 1300,0 1400,0
7.2. Утриманняджерелзовнішньогопротипожежного водопостачання :
7.3.1. Ремонт та утримання пожежних гідрантів; КГП «Злагода», старости 165,0 30,0 30,0 30,0 30,0 45,0
7.3.2. утримання природних та штучних пожежних водоймищ: забезпечення вільних під’їздів із твердим покриттям, забезпечення справного стану пірсів, приймальних колодязів; КГП «Злагода», старости 40,0 10,0 5,0 10,0 5,0 10,0
7.3.3. утримання водонапірних веж: забезпечення вільного під’їзду із твердим покриттям; КГП «Злагода», старости 16,0 5,0 2,0 2,0 5,0 2,0
7.3.4. утримання пристроїв відбору води протипожежною технікою у справному стані, забезпечення покажчиками. КГП «Злагода», старости 5,0 3,0 2,0
7.4. Забезпечення пожежної безпеки у природних екосистемах: Управління ЖКГ, старости
7.4.1. придбання протипожежного обладнання та засобів гасінняпожеж на торфовищах УправлінняЖКГ, старости 30 30
7.5. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (ДПРЧ ГУДСНС України у Хмельницькій області) для виконання

делегованих повноважень та ліквідації масштабних пожеж, надзвичайних ситуацій, покращення матеріальної бази:
7.5.1. придбання сертифікованих теплозахисних костюмів та касок, рятувальних ременів, краг, карабінів, форменого одягу та обладнання системи відеоспостереження РС ГУ ДСНС 255,0 55,0 55,0 55,0 45,0 45,0
7.5.2. придбання засобів радіозв’язку РС ГУ ДСНС 32,0 10,0 10,0 6,0 3,0 3,0
7.5.3. придбання засобів індивідуального захисту органів дихання(апарати на стисненому повітрі, панорамні маски) РС ГУ ДСНС 280,0 70,0 70,0 50,0 50,0 40,0
7.5.4. придбання аварійно-рятувального обладнання (пожежні рукава, пневмоподушка, мотопомпа, електростанція, надуваний човен,

рятувальні жилети, комплексів для декомпомінації, мінімийкависокого тиску, будівельні матеріали і т.п.)
РС ГУ ДСНС 170,0 50,0 70,0 50,0 - -
7.5.5. придбання паливо-мастильних матеріалів для заправки пожежно- рятувальної техніки та запасних частин до транспортних засобів РС ГУ ДСНС 120,0 40,0 40,0 40,0 - -
7.6. Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення функціонування комунальних закладів та установ селищної ради,

«Пунктів незламності», закладів освіти, охорони здоров’я та забезпечення роботи альтернативних джерел живлення (генераторів)
Виконавч ий

комітет селищної ради
2500,0 - 1500,0 1000,0 - -
Усього за розділом: 9613,0 1273,0 2912,0 2443,0 1438,0 1547,0
8. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
8.1. Організаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки
8.1.1. Приведення до належного протипожежного стану об’єктівосвіти Відділ освіти, молоді та спорту, керівники закладівосвіти
8.1.1.1 Загальноосвітні навчальні заклади Кількість закладів
8.1.1.1.1 Монтаж систем протипожежного захисту 8 х х х х х
8.1.1.1.2 Технічнеобслуговуваннятапожежне спостерігання 8 х х х х х
8.1.1.1.3 Вогнезахист будівельних конструкцій 8 х х
8.1.1.1.4 Влаштування та ремонт систем внутрішньогопротипожежного водопостачання 2 х х х х х
8.1.1.1.5 Ремонтелектромережта проведення замірів опору ізоляції 8 х х х х х
8.1.1.1.6 Влаштування пристроїв блискавкозахисту 8 х х
8.1.1.1.7 Первинні засоби пожежогасіння (технічне обслуговування та придбання) 8 Відділ освіти, молоді та спорту, керівники закладівосвіти х х х х х
8.1.1.1.8 Забезпечення закладів з цілодобовим перебуваннямдітейпристроями саморятування під час пожежі х х х х х
8.1.1.1.9 Навчанняпосадовихосібзпитань пожежної безпеки 8 х х х х х
Усього за підпунктом: х х х х х х
8.1.1.2 Дошкільні навчальні заклади Кількість закладів 14 Відділ освіти, молоді та спорту, керівники

дошкільних навчальних закладів
8.1.1.2.1 Монтажсистемпротипожежногозахисту 2 х х х х х
8.1.1.2.2 Технічнеобслуговуваннята пожежне спостерігання 1

4
х х х х х
8.1.1.2.3 Вогнезахистбудівельних конструкцій 1

2
Відділ освіти, молоді та спорту, керівники

дошкільних навчальних закладів
х х х х
8.1.1.2.4 Влаштування та ремонт систем внутрішньогопротипожежного водопостачання х х х х х
8.1.1.2.5 Ремонт електромереж та проведення замірів опору ізоляції 1

4
х х х х х
8.1.1.2.6 Влаштуванняпристроїв блискавкозахисту 1

2
Відділ освіти, молоді та спорту, керівники

дошкільних навчальних закладів
х х х х х
8.1.1.2.7 Первиннізасобипожежогасіння(технічне обслуговуваннята

придбання)
1

4
х х х х х
8.1.1.2.8 Забезпеченнязакладівз цілодобовимперебуваннямдітей

пристроями саморятування під час пожежі
х х х х х

8.1.1.2.9 Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки 1

4
х х х х х
Усього за підпунктом: х х х х х
8.1.2. Приведеннядоналежного протипожежногостануоб’єктівкультури Кількість закладів 31 Відділ культури,

національно- стей та релігій
х х х х х
8.1.2.1. Монтажсистемпротипожежногозахисту 31 х х х х х
8.1.2.2 Технічнеобслуговуваннята пожежне спостерігання 31 х х х х х
8.1.2.3 Вогнезахистбудівельних конструкцій 31 х х х х х
8.1.2.4 Влаштування та ремонт систем внутрішньогопротипожежного водопостачання 1 х х х х х
8.1.2.5 Ремонт електромереж та проведення замірів опору ізоляції 31 х х х х х
8.1.2.6 Влаштуванняпристроїв блискавкозахисту 31 х х х х х
8.1.2.7 Первинні засоби пожежогасіння (технічне обслуговування та придбання) 31 х х х х х
8.1.2.8 Забезпеченнязакладівкультури пристроями саморятування під часпожежі 31 х х х х х
8.1.2.9 Навчання посадових осіб

з питань пожежної безпеки
31 х х х х х
Усього за пунктом: х х х х х
8.1.3. Приведення до належного протипожежного стану об’єктів охорони здоров’я Кількість закладів КНП

«Летичівський ЦПМСД» та

КНП «Летичів- ська ЦРЛ»
х х х х х


8.1.3.1 Монтажсистемпротипожежного захисту 16 х х х х х
8.1.3.2 Технічнеобслуговуваннята пожежнеспостерігання 16 х х х х х
8.1.3.3 Вогнезахистбудівельних конструкцій 14 х х х х
8.1.3.4 Влаштування та ремонт систем внутрішньогопротипожежного водопостачання 1 х х х х х
8.1.3.5 Ремонт електромереж та проведення замірівопору ізоляції 16 х х х х х
8.1.3.6 Влаштуванняпристроїв блискавкозахисту 14 х х х х х
8.1.3.7 Первинні засоби пожежогасіння(технічне обслуговування та придбання) 16 х х х х х
8.1.3.8 Забезпечення закладів охорони

здоров’я зі стаціонаром пристроями саморятування під час пожежі
1 х х х х х
8.1.3.9 Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки 16 х х х х х
Усього за підпунктом:
8.2. Створення підрозділів пожежної охорони
8.2.1. Розвиток мережі МПК та добровільного пожежного руху Виконавчий

комітет
х х х х х
8.2.2. Утримання підрозділів місцевої пожежної охорони Виконавчий комітет х х х х х
8.2.3. Створення та утримання підрозділів добровільної пожежної охорони Виконавчий комітет х х х х х
Усього за пунктом:
8.3. Організація та проведення сезонних пожежно-профілактичних заходівпід час підготовки до пожежонебезпечних періодів року. Виконавчий комітет х х х х х


8.4. Виготовлення та розміщення в сходових клітках, коридорах загального користування житлових будинків, громадських місцях табличок, листівок, плакатів з коротким и інструкціями про заходи пожежної безпеки і рекомендаціями про порядок

евакуації на випадок пожежі.
КГП «Злагода» х х х х х
8.5. Забезпечення в ЖКГ «Злагода» функціонування класу по Навчанню населення правилам пожежної безпеки та обладнання їхвідповідними наочними матеріалами КГП «Злагода» х х х х х
Усього за розділом:
9. Інші
9.1. Організація експлуатації та утримання гідротехнічних споруд комунальної форми власності Виконавчий комітет х х х х х
Усього за розділом:
10. Заходи з організації та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації пов’язані зі збройною агресією російської федерації
10.1. Придбання предметів, матеріалів, будівельних матеріалів, аварійно – рятувального обладнання, ПММ тощо для надання допомоги територіальним громадам Хмельницького району та територіям, які зазнали руйнувань від збройної агресії російської федерації та проведення відновлювальних робіт Виконавчий комітет 550,0 0 0 300,0 150,0 100,0
10.2. Придбання предметів, матеріалів, будівельних матеріалів, аварійно – рятувального обладнання, ПММ тощо для надання допомоги територіальним громадам Шепетівського району та територіям, які зазнали руйнувань від збройної агресії російської федерації та проведення відновлювальних робіт Виконавчий комітет 90,0 0 0 90,0 0 0
Усього за розділом: 640,0 0 0 390,0 150,0 100,0
Усього за Програмою 18642,5 3327,9 4290,9 4935,9 3138,9 2948,9